Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η παρέλαση», Μορφές, τχ. 61-62 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1951), σ. 252-256