Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Στους περιπατητές του έρωτα», Μορφές, τχ. 61-62 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1951), σ. 251