Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Πνεύμα μου τόσο φλογερό…», Μορφές, τχ. 61-62 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1951), σ. 250