Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Όραμα», Μορφές, τχ. 60 (Σεπτέμβριος 1951), σ. 219