Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ένας ψαράς», Μορφές, τχ. 60 (Σεπτέμβριος 1951), σ. 219