Είστε εδώ

Χατζόπουλος Ιωάννης Ν., «Σουρούπωμα», Μορφές, τχ. 60 (Σεπτέμβριος 1951), σ. 218