Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τι άλλο θέλεις…», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 183