Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Πρόσωπο», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 184