Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Παραλία», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 182