Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Νοσταλγία», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 153