Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το όραμα του Παύλου», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 151-152