Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Στροφή», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 154