Είστε εδώ

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος, «Τοπίο με βράχους (1937)», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 150