Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Της άνοιξης», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 116