Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Η νύχτα της Γεθσημανή», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 115