Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ο Νικοτσάρας», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 117