Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργος, «Εξοχικό στην Αττική», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 114