Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Εκθέσεις. Η ομάς Στάθμη και ο ζωγράφος Γ. Μπουζιάνης», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 105-107