Είστε εδώ

Βόκοβιτς Νίκος, «Αίσθηση», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 104