Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το τάμα», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 70-72