Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο ποιητικός διαγωνισμός μας», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 73-75