Είστε εδώ

Βατίδου Όλγα, «Εγκαρτέρηση», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 69