Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 28-32