Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Εκθέσεις», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 25-27