Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το τάμα», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 22-24