Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Παναγία Σουμελά», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 455-456