Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Δεύτερο κρούσμα», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 456