Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Κάτι που δεν αλλάζει», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 430-433