Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το μήνυμα της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 434-443