Είστε εδώ

Trakl Georg, «Ποιήματα. Καθ' οδόν», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 429