Είστε εδώ

Trakl Georg, «Ποιήματα. Ελιάν», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 425-428