Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Όρθρος», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 419