Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «[Σχέδιο]», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 418