Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Κατάνυξη», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 420