Είστε εδώ

«Εκτυπώσεις περιοδικών και βιβλίων», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. (έσω οπισθόφυλλο)