Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. (έσω οπισθόφυλλο)