Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. (οπισθόφυλλο)