Είστε εδώ

Αξιώτης Πέτρος, «Από μήνα σε μήνα. Μια εορτή. Και άλλη γνώμη», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 414-415