Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Καμώματα», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 415