Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Από μήνα σε μήνα. Μια εορτή», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 414