Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Από μήνα σε μήνα. Το ελληνικόν Όχι», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 414