Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Υπερμοντέρνα πεζογραφία», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 412-413