Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Ε.Χ. Γονατά: Ο Ταξιδιώτης. Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 412