Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η ζωή του βιβλίου. Θ. Μυριάμ. Κυνηγώντας μια σκιά. Μυθιστόρημα. Αθήναι 1949», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 411-412