Είστε εδώ

«Όγδοος διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 407