Είστε εδώ

Ιορδάνου Σωτήρης, «Απανεμιά», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 405-407