Είστε εδώ

Trakl Georg, «Ποιήματα. Ο Σεβαστιανός μέσα στ' όνειρο», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 402-403