Είστε εδώ

Trakl Georg, «Ποιήματα», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 401-402