Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Διονύσιος Σολωμός. Η καλλιτεχνική του πορεία», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 398-400