Είστε εδώ

Θεοδωροπούλου-Λιβαδά Βαρβάρα, «Κάποια βρύση», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 384